✔ Kur’an Kursu-Okul İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Programı

“Kur’an Kursu-Okul İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Programı”, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan ve hafızlık eğitiminde iş birliğini amaçlayan protokol çerçevesinde hazırlanmıştır. Program, örgün eğitime devam etmekle birlikte, MEB’in ilgili mevzuatı çerçevesinde kayıt dondurma hakkından yararlanarak ya da kayıt dondurmaksızın hafızlık yapmak isteyen öğrencilerin, belirlenen süreyi etkin, verimli ve sistemli bir şekilde kullanmaları ve böylece programda belirlenen kazanımlar çerçevesinde hafız olmalarını hedeflemektedir. Programda temel öğrenme alanı olan Kur’an-ı Kerim dersi yanında Dini Bilgiler ile Sosyal Etkinlik ve Rehberlik derslerine yer verilmiştir. Ayrıca hafızlığın lafız-mânâ bütünlüğü içerisinde sürdürülmesine katkı sağlamak, Kur’an’ın zengin anlam dünyası ve temel mesajları hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmak, öğrencilerin Kur’an’ı okuma ve ezberlemenin yanı sıra Kur’an’la bağ kurabilme, ahlakî sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmak üzere, programın kaynak bölümü her sayfadan bir ayetin ve açıklamalarının yer aldığı “Hâfız: Lafzın Hâmili Mânânın Âmili” isimli çalışmayla desteklenmiştir.