✔ Hafızlık Eğitim Programı

Hafızlık Eğitim Programı, Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak okuma ve ezberleme becerisi ile Kuran merkezli temel dini bilgiler kazandırmayı hedefler.

 

Bu programda öngörülen öğrenmeleri başarıyla gerçekleştiren öğrenci;

 

  1. İslam’ın temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’i doğru ve usulüne uygun okur.
  2. Kur’an-ı Kerim hafızı olur.
  3. K. Kerim okuyuş usullerini bilir ve uygular.
  4. K. Kerim’den belli bölümleri (aşır, mihrabiye) cemaat önünde tahkik usulüne uygun olarak okur.
  5. K. Kerim’i Ramazan’da mukabele olarak cemaat huzurunda okur.
  6. Kur’an-ı Kerim’in ana konuları hakkında bilgi sahibi olur.