✔ Hafızlık Tekrar ve Talim Programı

Bu programın hedefi; büyük bir emekle elde edilmiş hafızlığın zayi olmasına engel olmak, hafızlığını tamamlayıp da ezberi yeterli düzeyde sağlam olmayan öğrencilerin; hafızlığını pekiştirmesi, Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun talimli bir şekilde okuma bilgi ve becerilerini geliştirmek, konularına uygun aşırlar vasıtasıyla Kur’an-ı Kerim’in anlam dünyası hakkında farkındalık kazandırmak, mesleğe hazırlanmalarına katkıda bulunmaktır.

 

Bu programda öngörülen öğrenmeleri başarıyla gerçekleştiren her öğrenci;

 

 1. Kur’an-ı Kerim’i doğru okumanın önemini kavrar.
 2. Kur’an- ı Kerim’i doğru ve usûlüne uygun olarak ezbere okur.
 3. Kıraatle ilgili temel kavramları tanımlar.
 4. Kur’an harflerini mahreçlerine ve sıfatlarına uygun olarak seslendirir.
 5. Kur’an okuyuş usullerini bilir ve uygular.
 6. Tecvid kurallarını bilir ve uygular.
 7. Doğru okuma, ezberleme ve ezberi koruma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi

sahibi olur.

 

 1. Kur’an okumada temel makamları tanır.
 2. Sesini doğru kullanma becerisi kazanır.
 3. Mevcut ezberlerini hocaya okur ve hatalarını düzeltir.
 4. Farklı muhtevada aşrı şerifler bilir ve okur.
 5. İslam dininin iman, ibadet ve ahlak esaslarını bilir.
 6. Hz. Peygamber’in (s.a.v) hayatını bilir.
 7. İbadetlerle ilgili gerekli bilgi ve becerileri kazanır.
 8. Hitabetle ilgili gerekli bilgi ve becerileri kazanır.