✔ Hafızlık Temel Öğretim Programı

Öğrencilerin Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmelerinin ardından okuma  sınıflarında hafızlık eğitimlerine hazırlanmasını amaçlayan bir eğitim programıdır. “Hafızlık Temel Öğretim Programı” Kur’an-ı Kerim kıraat ağırlıklı bir yapıda hazırlanan ve öğrencilerin Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler noktasında temel düzeyde bilgi ve beceri kazanmalarına, böylece hafızlık eğitimine hazırlanmalarına katkı sağlamayı hedefler.

 

PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

 

Bu programla öğrencilerin;

  1. Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak okuyabilmeleri,
  2. Kur’an-ı Kerim’den bazı sûreleri; ibadetlerde ve günlük hayatta sıkça okunan duaları ezberlemeleri,
  3. İslam dininin inanç, ibadet ve ahlâk esaslarını bilmeleri,
  4. Temel dini bilgilerle ilgili bilgi, beceri ve bilinç düzeylerinin geliştirilmesi,
  5. Peygamberimizin (s.a.v) hayatını bilmeleri, kişiliğini ve ahlakını örnek almaları,
  6. Milli ve manevi değerlerimiz konusunda farkındalık kazanmaları,
  7. İslam ahlakını yansıtan güzel tutum ve davranışlar geliştirmelerine katkı sağlanması,
  8. Özgüven ve hedef sahibi olmaları,

amaçlanmıştır.