✔ İslami İlimler Programı

Programa kayıt yaptıran öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma, dua ve sûre ezberlemenin yanı sıra İslam’ın inanç esasları, ibadetler, ahlaki değerler ve Hz. Peygamber’in (s.a.v) örnek hayatından davranışlar öğrenmektedir.

PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

Bu programla öğrencilerin;

  1. Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler ve Hz. Peygamberin (s.a.v) hayatıyla ilgili temel düzeyde bilgi, beceri ve farkındalık kazanmaları,
  2. Kur’an-ı Kerim’i temel düzeyde usûlüne uygun olarak okuyabilmeleri,
  3. İbadetlerini yerine getirebilecek yeterlikte bilgi ve beceri kazanmaları,
  4. Sağlıklı bir dinî ve ahlakî gelişim göstermelerine katkı sağlanması,
  5. Kendisine ve çevresine karşı inanç, ibadet ve ahlak bütünlüğü çerçevesinde davranmanın önemini fark etmeleri,
  6. İslam ahlakını yansıtan güzel davranışlar sergilemeleri hedeflenmektedir.